Nyheter

Årsstämma 27 april 14.30 för Glasrikets Skatter

10 april, 2019

Välkomna på årsstämma för Glasrikets Skatters Ekonomiska Förening i Orrefors den 27 april 2019
samt vernissage för utställningen med Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen 

Glasrikets Skatters Ekonomiska Förening
Org nr: 769620-1701
Innehar f-skattsedel

Kallelse

Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende 2018 års verksamhet.

Lördagen den 27 april i utställningshallen samt konferensrummet i Orrefors Museum.

Program

12.00             Vernissage Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen

Öppnande och visning av årets utställning, servering och glaslotteri. Enbart kontant betalning eller Swisch.

14.00             Dragning av vinsterna i glaslotteriet

14.30             Stämmoförhandlingar. Dagordning enligt stadgarna. Se nästa sida.

Anmälan om deltagande senast söndag den 21 april till Nils-Erik Gustafsson på e-post pigge.gustafsson@telia.com eller på 070-519 12 00.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt i anslutning till stämmo-förhandlingarna. Årsredovisningen finns också att ladda hem tillsammans med stämmoprotokoll på vår hemsida www.orreforsmuseum.se efter genomförd stämma.

Välkomna!

Styrelsen

Dagordning för stämman 27 april 2019

 1. Välkomna mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
 5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst
 11. Val av ordförande for föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor*
 16. Avslutning

*Under punkten övriga frågor vill styrelsen informera och samtala med stämmodeltagarna om långsiktig och hållbar inriktning för Glasrikets Skatter.