Om oss

Styrelsen

Ordinarie styrelseledamöter
Ingemar Andersson
Lars Gunnar Hellström -ordförande
Björn Arfvidsson
Gert Hultman – kassör
Mats Sandgren
Thomas Ohlsson
Magnus Silfverhielm – vice ordförande
Fredrik Önnerfors
Gunnel Holmér – sekreterare

Ersättare
Nils-Erik Gustafsson, Kia Lindahl och Christer Wedell

Valberedning
Lars Karlsson (sammankallande), Lars Andersson och Roland Larsson