Samlingarna

Samlingarna

Vi förvarar  och säkerställer att den svenska historiska glasskatten från Orrefors bevaras intakt under säkra förhållanden. Allt från dåtid till nutid finns representerat i den digra samlingen med flera tusen föremål och tillhörande skisser och fotografier. Föreningen Glasrikets Skatter visar upp delar av samlingen för svenska folket och turister från när och fjärran i utställningshallen i Orrefors Museum.

De permanenta utställningarna uppgraderas och omgestaltats regelbundet och inbjuder till en skönhetsupplevelse av konstnärernas kreativitet och glasarbetarnas hantverksskicklighet.

Glasrikets Skatter är en ekonomisk förening som bildades 2009 på initiativ av entusiaster som ville att glas och arkivmaterial inte skulle skingras från Orrefors Glasbruk utan finnas kvar intakt och kanske även utökas. Glasrikets Skatter köpte samlingarna och arkivmaterialet av Orrefors Kosta Boda och har idag närmare 200 andelsägare och en aktiv styrelse. De största intressenterna i föreningen är Nybro kommun och Södra men det finns också ett stort antal mindre företag och privatpersoner som köpt andelar i föreningen. Mer information kan fås via info@orreforsmuseum.se 

Föremål och utlån av samlingarna

Glasrikets Skatter arbetar med utlån av föremål som en del i att tillgängliggöra dem för en så bred publik som möjligt. Vi erbjuder utlån till museer och kulturinstitutioner samt andra verksamheter som kan garantera föremålens säkerhet under lånetiden.Lån beviljas ej till privatpersoner eller för rekvisitaändamål.

Låneansökan och handläggningstid
En låneansökan ska innehålla önskemål om föremål och utställningsperiod samt en tydlig presentation av lånets syfte, tänkt utställningslokal och typ av exponering. Skicka ansökan till info@orreforsmuseum.se

För att vara säker på att lånet ska kunna beviljas i tid bör en låneansökan inkomma i god tid innan före den aktuella lånetidens början. När ansökan inkommit  behandlar styrelsen den så fort som möjligt och  återkommer med besked eller kompletterande frågor.

  • Design: Ingeborg Lundin. Foto: John Selbing. Orrefors Arkiv.