Om oss

Glasrikets Skatter

Glasrikets Skatter är en ekonomisk förening som bildades 2009 när den unika glassamlingen i Orrefors skulle säljas på världsmarknaden. Föreningen köpte samlingarna och arkivmaterialet av Orrefors Kosta Boda och äger idag museiföremålen i Orrefors Museum, flera tusen magasinerade glaspjäser och tillhörande arkivmaterial.

Vårt syfte är att behålla samlingen med tillhörande arkiv intakt, att fortsatt kunna visa och tillgängliggöra Orrefors historiska konstglas och att sprida kunskap, både nationellt och internationellt, om detta unika kulturarv. Varje år arrangerar Glasrikets Skatter utställningar och evenemang i Orrefors Museum.

I sina glansdagar hade Orrefors årligen närmare 600 000 besökare och tillhörde en av Sveriges främsta turistdestinationer. När glastillverkningen lades ner sjönk besöksantalet dramatiskt och luften gick ur samhället. Orrefors Museum och konstglaset är dock fortfarande ett av Sveriges starkaste varumärken och samlingen tillhör ett både nationellt och internationellt kulturarv som måste bevaras till framtiden. De största intressenterna i föreningen är Nybro kommun och Södra Skogsägarna men det finns också ett stort antal mindre företag och privatpersoner som köpt andelar i föreningen.

Ditt frivilliga bidrag gör stor skillnad!

Glasrikets Skatter bedriver en ideell verksamhet och ett ideellt utställningsarbete i glasmuseet. För att bevara och utveckla detta behövs en ekonomi som kan balansera utgifterna. Hjälp oss att bevara och utveckla det kulturhistoriska arvet från Orrefors Bruk 1726 till nutid och framtid. Ditt bidrag gör skillnad!

Frivilliga bidrag betalas enklast via SWISH till 1230247072. Tack för att du hjälper oss att bevara samlingarna. 

Glasrikets Skatter Ekonomiska Förening

Fakturaadress:

Glasrikets skatter
c/o Gert Hultman
Baggensgatan 1
39230 Kalmar
Sverige

Organisationsnummer: 769620-1701
Innehar F-skattsedel

Samarbetspartners

Orrefors Park

I Orrefors Park kan du njuta av Sveriges första utomhusglashytta, Här kan du imponeras av det historiska glaset i Orrefors museum, shoppa glas och design i Art shop gallery, besök intressanta utställningar i utställningshallen, lyssna till stångjärnshammarens slag i en av Sveriges äldsta Hammarsmedjor, fika eller äta en bit grillad mat ur det Småländska skafferiet i caféet.

Hammarsmedjan

2007 kulturminnesförklarades Hammarsmedjan i Orrefors. Den ägs av Nybro kommun och är kommunens enda kulturminnesmärkta byggnad. Ett LEADER-projekt startades för att sparka igång det gamla maskineriet. Efter 5 år och 5000 timmars arbete har nu ”Järngänget” återskapat fungerande vattenhjul, blåsmaskin och smälthammare.

Swedish Glass Net

Swedish Glass Net är ett nätverk som arbetar med arkiv, föremålssamlingar och kulturmiljöer kopplade till glasets historia i Sverige. Vi sprider information om glasets kulturarv till allmänhet och forskare. Tillsammans driver vi frågor som handlar om hur de arkiv och samlingar som rör glasbruk, glasindustri och design bäst bevaras och används. Vi vill väcka intresse för glaset som kulturarv och vi arbetar med att göra materialet tillgängligt, till exempel genom utställningar, digitalisering, forskning, föredrag och evenemang.

Konst- och Bruksglasföreningen

Konst- och Bruksglasföreningen bildades 1991 i Hovmantorp med syftet att skapa intresse för och kunskap om såväl nutida som äldre svenskt glas. Föreningen följer naturligtvis också glasnäringens framtid via våra nätverk. Föreningen är öppen för alla som har intresse för det svenska glaset. konstochbruksglasforeningen.se

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är universitetet i Glasriket med campus i Växjö och Kalmar. Det bedrivs nationell och internationell vetenskaplig och konstnärlig forskning med anknytning till glas. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar universitetet till kunskapsutveckling inom bland annat glasdesign, glasteknologi, glasets kulturella historia och glasets cirkulära ekonomi. Forskare från Linnéuniversitetet arbetade inom Glasriketuppdraget fram till dess avslut 2017. lnu.se

Sveriges Glasmuseum/Kulturparken Småland AB

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun och arbetar med arkiv, samlingar, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor som byggnadsvård och arkeologi. Kulturparken Småland har en glassamling som omfattar ca 36 000 glasföremål från ett hundratal olika glasbruk och ca 700 verktyg från glasframställning. Här finns ett omfattande bildarkiv, ett skrift- och klipparkiv samt ett hundratal priskuranter från 63 olika glasbruk och förädlingsföretag. kulturparkensmaland.se

AB Glasriket

AB Glasriket är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag. Vår uppgift är att marknadsföra och sälja hela besöksmålet Glasriket. Bolaget ägs av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. AB Glasriket informerar om besöksmålet Glasriket både via Glasriket Magasin, en turistbroschyr som utkommer en gång per år samt via webben och arbetar både inom privatresor och gruppresor. Vi arbetar både med bokning och försäljning direkt via webben samt skräddarsydda lösningar för både stora och små grupper. Vi är mest aktiva på den svenska, danska och tyska marknaden. glasriket.se

Samhällsföreningen i Orrefors

Orrefors Samhällsförening arbetar för att utveckla orten tillsammans med dess invånare. Vi arbetar för ökad inflyttning och företagande, aktiviteter för alla ålders- och intressegrupper och marknadsföring av en av Glasrikets vackraste orter.

PRO i Orrefors och Smékafé

Smékaféet drivs av PRO i Orrefors parks lokaler, ett stenkast ifrån smedjan.  Här serveras hembakta kakor av högsta kvalité!