Om oss

Orrefors glashistoria

Orrefors glasbruk – en kort historik

Glasbruket i Orrefors grundades 1726 som ett järnbruk av Lars Johan Silfversparre. Under 1800-talet övergick bruket till en sågverksrörelse och i slutet av seklet började man också tillverka glas. Allt sedan dess har Orrefors varit starkt förknippade med vackra kristallglas, kvalitet och hantverksskicklighet.


Gamla fabriksbyggnaden på Orrefors Glasbruk. Foto Petter Lundgren

Gate och Hald briljanta pionjärer

Konsul Johan Ekman från Göteborg förvärvade 1913 Orrefors. 1914 började man med tillverkning av kristallglas. Förutom slipning efter inköpta mönster och prover tillverkades även konstglas i överfång med etsad dekor. Man ansåg dock att det behövdes konstnärer till industrin. 1916 anställde Orrefors konstnären Simon Gate och ett år senare anslöt Edward Hald. De båda konstnärerna formgav både konstglas och bruksglas på Orrefors. Till Gates tidiga arbeten hörde unika pjäser i Graalteknik, vilken mästaren Knut Bergqvist hade vidareutvecklat ur överfångsglaset. Ämnet med den färdig-etsade dekoren drogs över med klart glas och blåstes upp. Man döpte tekniken till Graalglas. Man anser att det är just samarbetet mellan glasformgivarna och de skickliga glasblåsarna och hantverkarna som står bakom de småländska glasbrukens framgångar. Flera av de tekniker som togs fram av Orrefors Glasbruk blev unika i glaskonstvärlden eftersom inget annat glasbruk lyckades kopiera dem.

1923 ställde Orrefors ut sina skapelser vid Göteborgsutställningen och detta följdes upp med Parisutställningen år 1925, som blev det stora internationella genombrottet för Orrefors glasbruk. Det blev startskottet för Orrefors långa tradition av nyskapande formgivning i nära samarbete med genuint och innovativt hantverk.

20-talets storsäljande armaturer

I mitten av 20-talet upptogs en för Orrefors ny verksamhetsgren – belysningsglaset – som längre fram skulle komma att utgöra en ganska betydande del av brukets produktion. Den första produktionen bestod framförallt av armatur till offentliga byggnader, men kom senare att även innefatta belysning för hemmet.

Nya formgivare och skickliga glasarbetare har sedan dess arbetat vidare i Gate och Halds anda.

Vicke Lindstrand och Edvin Öhrström utvecklade den nya glastekniken Ariel på 30-talet, Sven Palmqvist Kraka och Ravenna på 40-talet, och på 50-talet med Fuga som tillsammans med Nils Landbergs gracila Tulpanglas och Ingeborg Lundins vas ”Äpplet ” idag ses som symboler för svensk formgivnings renässans.

60-talet förknippas med Gunnar Cyréns Popglas och på 70-talet arbetade förutom Cyrén även Eva Englund, Olle Alberius, Lars Hellsten och Jan Johansson vid bruket. Sedan 80-talet har formgivare som Anne Nilsson, Erika Lagerbielke, Helen Krantz, Matz Borgström, Per B Sundberg, Martti Rytkönen, Lena Bergström, Ingegerd Råman bidragit till att föra Orrefors designarv vidare. Riksglasskolan som utbildar glashantverkare har sin verksamhet till Orrefors glasbruk.

Från och med den 10 april 1987 upphörde Orrefors glasbruk med tillverkning och försäljning av konstglas designat av tidigare verksamma konstnärer vid bruket. Slutade man nu att tillverka konstglas? Nej, tvärtom, företagets målsättning var att endast konstnärer som är verksamma vid bruket ska ha sitt konstglas i produktion. Resurserna kom att satsas på utveckling av ny design, nya tekniker samt vidareutveckling av de gamla teknikerna. Detta kom att presenteras under en helt ny Gallery-kollektion. Den första kom 1988 – det blev en stor succé bl a för Eva Englunds figurativa graalglas – och följdes sedan av nya kollektioner 1990 respektive 1992. Under åttiotalet knöts dessutom en ny ung generation av konstnärer till Orrefors med bl a Anne Nilsson, Erika Lagerbielke och Helén Krantz.

Stark 90-talssatsning

Efter några svåra år vid 90-talets började formgivningen gå in i en ny fas. Inte minst med tanke på de nya konstnärerna Lena Bergström, Martti Rytkönen och Per B Sundberg som då knöts till bruket. 1998 firade Orrefors 100-årsjubileum med konstglas-utställningar över hela världen.

1990 gick Orrefors samman med Kosta Boda till Orrefors Kosta Boda AB under danskt ägarskap och 2005 förvärvades glasbrukskoncernen till New Wave Group AB. I december 2012 stängdes verksamheten vid Orrefors glasbruk, men både tillverkning och produktutveckling under varumärket Orrefors fortsätter, se www.orrefors.se .