Nyheter

Södras styrelse besöker Orrefors Museum

27 juni, 2019

Glasrikets Skatter förvarar en värdefull glasskatt med anor från 1900-talets början som har kunnat bevaras tack vare ett stort engagemang från bland annat Södra Skogsägarna. Nyligen besökte Södras styrelse Orrefors museum för att ta del av årets utställning med Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen och för en specialguidad visning av Nils-Erik ”Pigge” Gustafsson kring Orrefors glaset och dess betydelse som kulturhistoriskt arv.

Från vänster: Lars Idermark, vd Södra Skogsägarna, Ola Wilhelmsson, hedersordförande i Glasrikets Skatter, och Lena Ek, styrelseordförande Södra Skogsägarna.