Nyheter

Kallelse till årsmöte 24 april 2021 klockan 13.00

13 april, 2021

Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende 2020 årsverksamhet.

Dag och tid: Lördag den 24 april 2021 klockan 13.00-14.00
Plats: Stadshussalen, kommunhuset i Nybro  

Styrelsen för Glasrikets Skatter fortsätter att ta sitt samhällsansvar och vill så långt som möjligt minimera smittspridningen. Därför kommer årets ordinarie årsstämma att genomföras i Stadshussalen i Nybro kommunhus där vi har möjlighet att direktsända stämman digitalt för de som inte har möjlighet att medverka på plats. Vi ber alla andelsägare att överväga ett deltagande på plats eller en digital medverkan. Har man personligen inte möjlighet att närvara går det bra att ge fullmakt till en annan andelsägare för att göra sin röst hörd.

Lite längre fram i vår öppnar vi årets nya utställning med fokus på designikonen Ingeborg Lundin och hennes glaskonst. Vernissagen planeras till den 5 juni klockan 14.00 i Orrefors Museum. Då ser vi fram emot att kunna välkomna alla andelsägare och bjuda på fika, mingel och glaslotteri.

Länk för digital medverkan kommer att skickas ut till föranmälda personer via e-post och finnas tillgänglig på hemsidan 30 minuter innan möte.

Anmälan om deltagande senast torsdag den 22 april till Nils-Erik Gustafsson på e-post pigge.gustafsson@telia.com eller
på 070-519 12 00.

Årsredovisning och revisionsberättelse
Dagordning för stämman

Med vänliga hälsningar

Styrelsen