Glaskonstnärer

Knut Bergqvist

Verksam vid Orrefors 1914-1928.

Knut Bergqvist (1873-1953) var den som kom att föra fram Orrefors till världsrykte när han 1916 uppfann metoden att göra graalglas. Genom samarbete med Gate och Hald utvecklades metoden konstnärligt och arbetet ledde till framgångarna vid Parisutställningen 1925 där Bergqvist förlänades guldmedalj för sitt arbete.
Knut Bergqvist, född i Blädinge socken (Kronobergs län), var en svensk glasblåsarmästare och formgivare av glas. Han blev glasblåsarmästare 1894 på Kosta glasbruk, då 21 år gammal. Efter 8 månader 1901-2 på glasbruket White Mills i Pennsylvania, återvände han till Kosta. Sommaren 1914 värvades han till Orrefors där han, understödd av disponenten Albert Ahlin och ägaren Johan Ekman utvecklade och förbättrade tekniken att göra flera tunna färgskikt på ett glasämne som mönster-etsades och sedan täcktes av ett skikt klarglas. Ahlin döpte glas-pjäserna till graal-glas. År 1929 flyttade Knut Bergqvist från Orrefors till Lindefors glasbruk som delägare men glasbruket gick i konkurs i den rådande krisen. Lindefors fick 1933 namnet Strömbergshyttan när det övertogs av Edvard och Gerda Strömberg och Bergqvist fortsatte sitt arbete som glasmästare och senare hyttmästare och mentor fram till 1950.
Knut Bergqvist finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm.

Läs på Wikipedia om Knut Bergqvist

Läs på Wikipedia om Parisutställningen 1925