Glaskonstnärer

Eva Englund

Eva Margareta Englund (1937-1998) var en svensk formgivare och konstnär. Eva Englund utbildade sig vid Konstfacks keramiklinje och på Capellagården. Hon var verksam vid Pukebergs glasbruk 1964–1973 och Orrefors 1974–1990. Englund skapade graalglas, vaser och skålar med figurativa motiv och är representerad vid Nationalmuseum och Kalmar konstmuseum. Mest kända verk är serierna Maja (1977) och Linnéa (1981).

”Eva Englund intresserade sig tidigt för graalglastekniken, vilken varit Orrefors specialitet sedan 1916. Dekoren utgörs av färgat glas i flera skikt, allt inneslutet av tunt klarglas. Eva Englunds tidigaste graalglas utgjordes av vaser, skålar och fat med naturlyriska motiv såsom vilda blommor och växter. Hennes bildvärld rymde också mytiska figurer och naturväsen. Tillsammans med en ung koppartrissgravör, Christina Lundh, utvecklade Eva Englund ett nytt sätt att arbeta i den komplicerade graaltekniken. Hon lät gravera fram motivet i ett så kallat ämne i stället för att blästra eller etsa fram dekoren ur de olika färgskikten. Med hjälp av gravören kunde hon laborera med tunna skikt av färgat glas vilket gav ljus, skugga och schatteringar.” (Eva Margareta Englund, www.skbl.se/sv/artikel/EvaEnglund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Märta Holkers), hämtad 2019-04-11.)

Läs på Wikipedia om Eva Englund

Läs på Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon om Eva Englund