Nyheter

Årsmöte 23 april för Glasrikets Skatter ekonomiska förening

11 mars, 2022

Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors bjuds in till ordinarie föreningsstämma avseende 2021 års verksamhet.

Tid och plats: Lördagen den 23 april 2022 klockan 14.00 -16.00 i utställningshallen och konferensrummet på Orrefors Museum, Orrefors

Program

  • 14.00             Visning av utställningen Ingeborg Lundin – glasets drottning samt lättare servering och glaslotteri. Enbart kontant betalning eller Swish.
  • 14.40             Välkomnande av nya andelsägare
  • 14.50             Dragning av vinsterna i glaslotteriet
  • 15.00             Stämmoförhandlingar.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt i anslutning till stämmoförhandlingarna.

Välkomna!
tyrelsen